พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 14 กันยายน 2566 128
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 14 กันยายน 2566 129
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 12 กันยายน 2566 331
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค) 08 กันยายน 2566 225
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร) 08 กันยายน 2566 167
ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 08 กันยายน 2566 145
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 06 กันยายน 2566 898
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 05 กันยายน 2566 194
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 04 กันยายน 2566 190
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหือคนไข้ พนักงานทั่วไป และพนักงานเปล 04 กันยายน 2566 214
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 01 กันยายน 2566 147
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 01 กันยายน 2566 152
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 01 กันยายน 2566 148
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 30 สิงหาคม 2566 229
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 25 สิงหาคม 2566 3658