23092566

ปรับปรุงล่าสุด01:45:00 PM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 22 กันยายน 2566 37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 22 กันยายน 2566 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป และพนักงานเปล 20 กันยายน 2566 77
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน 20 กันยายน 2566 44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอบุัติเหตุและฉุกเฉิน) 19 กันยายน 2566 73
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 14 กันยายน 2566 86
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 14 กันยายน 2566 92
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 12 กันยายน 2566 242
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค) 08 กันยายน 2566 168
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร) 08 กันยายน 2566 127
ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 08 กันยายน 2566 112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 06 กันยายน 2566 866
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 05 กันยายน 2566 135
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 04 กันยายน 2566 159
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหือคนไข้ พนักงานทั่วไป และพนักงานเปล 04 กันยายน 2566 159