พฤ01122565

ปรับปรุงล่าสุด08:15:00 AM

ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 01 ธันวาคม 2565 12
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 28 พฤศจิกายน 2565 2076
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (เจ้าพนักงานพัสดุ)) 25 พฤศจิกายน 2565 125
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18 พฤศจิกายน 2565 309
ประกาศคณะกรรมการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 17 พฤศจิกายน 2565 2393
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 17 พฤศจิกายน 2565 189
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) 09 พฤศจิกายน 2565 128
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 02 พฤศจิกายน 2565 334
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 25 ตุลาคม 2565 209
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 20 ตุลาคม 2565 424
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 20 ตุลาคม 2565 234
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 20 ตุลาคม 2565 165
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ศูนย์ข่าวสารและประชาสัมพันธ์) 06 ตุลาคม 2565 243
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 03 ตุลาคม 2565 236
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 03 ตุลาคม 2565 129