30092563

ปรับปรุงล่าสุด04:10:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 02 พฤษภาคม 2562 552
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 02 พฤษภาคม 2562 771
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 02 พฤษภาคม 2562 790
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 18 เมษายน 2562 525
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" 26 กุมภาพันธ์ 2562 562
แจ้งการมีข้อบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข "ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2562 600
การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 18 ธันวาคม 2561 652
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 ธันวาคม 2561 694
กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนบุคลากรร่วมทำแบบสำรวจ Happinometer 14 พฤศจิกายน 2561 940
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 14 พฤศจิกายน 2561 671
เชิญรับชมงานสัมมนา "ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล" ผ่าน Facebook Live "DGAThailand" 09 พฤศจิกายน 2561 672
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา 30 ตุลาคม 2561 1060
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ(G-news) 18 ตุลาคม 2561 692
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ "แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด" 09 ตุลาคม 2561 763
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI ๒๐๑๕ 01 ตุลาคม 2561 732