24022567

ปรับปรุงล่าสุด11:12:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "คีเลชั่นบำบัด Chelation Therapy Training" ครั้งที่ 14 21 กรกฎาคม 2558 2562
อนุมัติปรับเปลื่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศีกษา ๒๕๕๘ ระบบสอบกลาง 21 กรกฎาคม 2558 2103
ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 กรกฎาคม 2558 4063
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ 16 กรกฎาคม 2558 2288
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2015 03 กรกฎาคม 2558 2505
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Building Research Capacity for Non-Communicable Diseases 30 มิถุนายน 2558 2917
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 29 มิถุนายน 2558 2647
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2558 2610
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์" 17 มิถุนายน 2558 3003
ขอเชิญแสดงผลงานนวัตกรรมในรูปแบบตลาดนัด HA ในงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 16 มิถุนายน 2558 3134
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 11 มิถุนายน 2558 2372
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 11 มิถุนายน 2558 2483