พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
อนุมัติปรับเปลื่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศีกษา ๒๕๕๘ ระบบสอบกลาง 21 กรกฎาคม 2558 1839
ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 กรกฎาคม 2558 3747
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ 16 กรกฎาคม 2558 2008
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2015 03 กรกฎาคม 2558 2238
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Building Research Capacity for Non-Communicable Diseases 30 มิถุนายน 2558 2655
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 29 มิถุนายน 2558 2368
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2558 2349
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์" 17 มิถุนายน 2558 2702
ขอเชิญแสดงผลงานนวัตกรรมในรูปแบบตลาดนัด HA ในงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 16 มิถุนายน 2558 2834
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 11 มิถุนายน 2558 2103
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 11 มิถุนายน 2558 2206