30092563

ปรับปรุงล่าสุด04:10:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ 16 กรกฎาคม 2558 1258
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics Series 2015 03 กรกฎาคม 2558 1364
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Building Research Capacity for Non-Communicable Diseases 30 มิถุนายน 2558 1295
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 29 มิถุนายน 2558 1402
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2558 1344
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์" 17 มิถุนายน 2558 1456
ขอเชิญแสดงผลงานนวัตกรรมในรูปแบบตลาดนัด HA ในงานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 16 มิถุนายน 2558 1802
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 11 มิถุนายน 2558 1176
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 11 มิถุนายน 2558 1277