26092563

ปรับปรุงล่าสุด02:38:00 PM

ข่าวหนังสือเวียน

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 10 มิถุนายน 2563 163
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่ายบริหาร และจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 10 มิถุนายน 2563 130
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา 05 พฤษภาคม 2563 186
ประชาสัมพันธ์ การอบรม แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WebMEt 19 มีนาคม 2563 207
ประกาศโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 11 มีนาคม 2563 349
การดำเนินการตามกฎหมายกรณีผู้โพสต์หรือแชร์ข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรคติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Fake News) 05 มีนาคม 2563 256
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 24 กุมภาพันธ์ 2563 268
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ 21 กุมภาพันธ์ 2563 254
ุขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ อ่าน Joumal ได้ทำวิจัยเป็น Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ ๙ 21 กุมภาพันธ์ 2563 229
ุขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 21 กุมภาพันธ์ 2563 214
ประกาศเจตนารมณ์และขอเชิญเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 18 กุมภาพันธ์ 2563 242
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 18 กุมภาพันธ์ 2563 253
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๑ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย 12 กุมภาพันธ์ 2563 261
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม 03 กุมภาพันธ์ 2563 265
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งทำบันทึกเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม 16 มกราคม 2563 305