26102563

ปรับปรุงล่าสุด03:54:00 PM

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

  

รับมอบเงินบริจาควัดตูม

  

กิจกรรม "วันตรุษจีนกรุงเก่า"

  

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์