พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจจิตเวช (ตึกเทพประชา ชั้น 1)


ห้องตรวจ จิตเวช (ตึกเทพประชา)
เบอร์โทร 3230
จันทร์ พ.นิอร
อังคาร พ.นิอร
พุธ พ.อรรถพงษ์
พฤหัสบดี พ.นิอร
ศุกร์ -

***หมายเหตุ***  ตรวจเวลา  8.30 น. – 12.00 น. (ยื่นบัตรก่อนเวลา 11.00 น.)