พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจโรคทั่วไป ตรวจประกันสังคม (อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชั้น 2)

ห้องตรวจ 2 คลินิกโรคจากการทำงาน ห้องตรวจประกันสังคม
จันทร์ พ.กีรตินันท์ พ.สัจจพล/พ.ศรัณย์ พ.ศุภกิจ
อังคาร พ.กีรตินันท์ - พ.ศุภกิจ
พุธ พ.กีรตินันท์ พ.สัจจพล/พ.ศรัณย์ พ.ศุภกิจ
พฤหัสบดี พ.กีรตินันท์ - พ.ศุภกิจ
ศุกร์ พ.กีรตินันท์ พ.สัจจพล/พ.ศรัณย์ พ.ศุภกิจ