พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจศัลยกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1)

ห้องตรวจ 10 11 12
เบอร์โทร 2159 2158 2157
จันทร์ พ.ปรีณาคุณ(Ped) พ.ยุธยา(Gen Sx) พ.ทัศนะ (Gen Sx)
อังคาร พ.นรินทร์ พ.ณรัฐ พ.ฐานิสร์ (Uro)
พุธ พ.พิมกาญ(N) พ.มณฑล พ.วิสุทธิลักษณ์
พฤหัสบดี พ.วราพล พ.นภัสสรณ์(Ped) พ.พรหมพิรุณ
ศุกร์ พ.กิตติชัย - พ.อดิศร