พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจกระดูกและข้อ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1)

ห้องตรวจ 7 8 9
เบอร์โทร 2177 2176 -
วันจันทร์ พ.อภิสิทธิ์ พ.ศิรินภา คลินิคฝั่งเข็ม
(ทุกวัน เช้า-บ่าย)
พ.จตุรงค์
วันอังคาร์ พ.ธิติพงษ์ -
วันพุธ พ.ธวัชชัย -
วันพฤหัสบดี พ.สุชาติ (ส) พ.ธวัชชัย
วันศุกร์ พ.ณรัท -