พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม ห้องตรวจ ANC(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2)

ห้องตรวจ 27 28 ANC (เช้า) 2261 ห้องประชุม (2274)
จันทร์ ห้องวิจัยทารกในครรภ/ อัลตร้าซาวด์ พ.สูติ-นรีเวช ฝากครรภ์ พ.สูติ-นรีเวช
อังคาร พ.วินัย ฝากครรภ์ พ.สูติ-นรีเวช

พุธ

พ.เสนาะ

ANC ฟัง Lab

เข้ากลุ่มร.ร.พ่อแม่
 
พฤหัสบดี พ.วิภา ฝากครรภ์ พ.สูติ-นรีเวช
ศุกร์ พ.มนทกานต์ นัดคนไข้ANC เข้ากล่มร.ร.พ่อแม่  

***หมายเหตุ***  คลินิกหลังคลอด ชั้น 2 ห้อง 28 นัด พ.Inter วันพุธ(บ่าย)  เวลา 13.00 น. – 14.00 น.