พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

คลินิกพิเศษกุมารเวชกรรม(บ่าย)

วัน คลินิค แพทย์
จันทร์ คลินิกวัณโรคเด็ก (ชั้น 2)  นัด พ.กิติยา
อังคาร คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (ชั้น 2)  นัด พ.ปราณี
คลินิกต่อมไร้ท่อ/เด็กอ้วน/ผอม (ชั้น 2) พ.อธิพัฒน์
พุธ คลินิกธารัสซิเมีย (ชั้น 2) พ.มนัสยา
พฤหัสบดี คลินิกภูมิแพ้เด็ก(ชั้น 2) พ.ดวงพร
คลินิกมณีเวช (ชั้น 2) พ.สุทิน
คลินิกกุมารเวช (ชั้น 2) นัด พ.ธิตินันท์
ศุกร์ คลินิกทารกแรกเกิด / ตรวจหูในเด็กเล็ก พ.ปราณี

***หมายเหตุ***
- คลินิกฝึกพูด  ติดต่อ คุณชูศรี  ปิ่นโต  OPD  ชั้น 2