พฤ19092562

ปรับปรุงล่าสุด12:00:00 AM

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลาเย็น เวลา 17.00น. – 20.00 น.

วัน แพทย์ ห้องตรวจ
จันทร์ พ.บุญธร / พ.นัทธี ชั้น 1 ห้อง 4
อังคาร พ.เสาวลักษณ์ / พ.บรรพต ชั้น 1 ห้อง 4
พุธ พ.ปองรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 4
พฤหัสบดี พ.บุญธร / พ.เกวลิน ชั้น 1 ห้อง 4
ศุกร์