พฤ05102566

ปรับปรุงล่าสุด10:16:00 AM

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข 1508
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 1151
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1691
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 2118
แนวทางปฎิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 1526
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ 1438
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 1358